สุสานฝูหลิง (Fuling Tomb: 清福陵) สุสานกษัตริย์ตั้งอยู่ในสวนตงหลิงเมืองเสิ่นหยาง สุสานฝูหลิงเป็นสุสานของ "พระเจ้าหนู่เออร์ฮาซื่อ" (กษัตริย์ราชวงศ์ชิง) และ "จักรพรรดินีเซี่ยวฉือเกา" (พระมเหสี)


สุสานฝูหลิง (Fuling Tomb: 清福陵)
ภาพ: Visual China Group

สุสานฝูหลิงอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันออกราว 8 กิโลเมตร รู้จักกันในชื่อ "สุสานตะวันออก" (East Mausoleum) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในฐานะส่วนหนึ่งของสุสานหลวงราชวงศ์หมิงและชิงเมื่อปี 2004 จากองค์การยูเนสโก

สุสานฝูหลิงครอบคลุมพื้นที่ราว 540 000 ตารางเมตร เริ่มก่อสร้างในปี 1629 ภายในสุสานมีอาคาร 32 แห่ง ล้อมด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติ รูปปั้น งานแกะสลักและจิตรกรรมฝาผนัง

รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมฮั่นและแมนจูเข้าด้วยกัน ลักษณะจะคล้ายกับสุสานจ้าวหลิง แต่มีขนาดเล็กกว่าจึงถูกมองว่าแปลกที่สุสานกษัตริย์มีขนาดเล็กกว่าสุสานของผู้ที่มีฐานะรองกว่า