พิพิธภัณฑ์เมจิมูระ (Museum Meiji-Mura: 明治村) พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นในเมืองอินุยามะ ชื่อ "เมจิมูระ" หมายถึง "หมู่บ้านเมจิ" (Meiji Village) สร้างขึ้นหลังจากยุคศักดินาสิ้นสุดลง


พิพิธภัณฑ์เมจิมูระ (Museum Meiji-Mura: 明治村)
ภาพ: Japan Travel

ภายในพื้นที่ราว 1 ล้านตารางเมตร จัดแสดงอาคารและสิ่งก่อสร้างสมัยเมจิที่รื้อถอนแล้วเคลื่อนย้ายมาจากทั่วประเทศญี่ปุ่นกว่า 60 หลัง ส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก

สถาปัตยกรรมบางแห่งเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ

สถาปัตยกรรมบางส่วนจำลองขึ้นมาใหม่เนื่องจากของเดิมถูกทำลายในสงครามหรือได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผนการพัฒนาเมือง โดยพยายามสร้างเลียนแบบให้มีความใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุด...