เมืองหนานหนิง (Nanning: 南宁市) เมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองหนานหนิงได้ชื่อว่า "นครสีเขียว" (Green City: 绿城) ทำหน้าที่เหมือนปอดของภูมิภาคเนื่องด้วยภายในเมืองเต็มไปด้วยสีเขียวของพืชเขตร้อน


ภูเขาชิงซิ่ว (Qingxiu Mountain)
ภาพ: 搜狐

สถานที่ท่องเที่ยวในหนานหนิง
• ภูเขาชิงซิ่ว: ภูเขาตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำยงเจียง ประกอบด้วยภูเขาและเนินเขา 18 แห่ง ปกคลุมด้วยพืชพันธุ์เขียวขจี สวนดอกไม้ สระน้ำใสสะอาด สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ซ่งและหมิง ภูเขาชิงซิ่ว

• ถ้ำจินหลุน: ถ้ำหินงอกหินย้อยขนาดใหญ่ เรียกชื่อตามชื่อฮีโร่ในตำนานของชาวจ้วง ภายในถ้ำเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา ตกแต่งอย่างอลังการด้วยแสงไฟประดับหลากสีสัน ถ้ำจินหลุน


ทะเลสาบหนานหู (Nanhu Lake)
ภาพ: Frankie WO

• ทะเลสาบหนานหู: ทะเลสาบครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของสวนสาธารณะหนานหู เคยเป็นลำธารเชื่อมแม่น้ำแต่จมลงในสมัยราชวงศ์ถังและมีการขุดลอกจนกลายเป็นทะเลสาบ ผิวน้ำสะท้อนทัศนียภาพของอาคารบ้านเรือนโดยรอบราวกับกระจก

• น้ำตกเต๋อเทียน: น้ำตกธรรมชาติที่กว้างที่สุดในทวีปเอเชียตั้งอยู่บริเวณใจกลางพรมแดนระหว่างจีนกับเวียดนาม ห่างจากตัวเมืองหนานหนิงประมาณ 145 กิโลเมตร น้ำตกเต๋อเทียน