วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple: 南蔵院) วัดพุทธนิกายชินงอนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในหุบเขาเมืองซาซากุริ จังหวัดฟุกุโอกะ บรรยากาศโอบล้อมด้วยธรรมชาติ มีโบสถ์และศาลเจ้าหลายแห่งกระจายอยู่ตามไหล่เขา


วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple: 南蔵院)
ภาพ: All About Japan

วัดนันโซอินเป็นวัดหลักบนเส้นทางแสวงบุญแห่งซาซากุริ เดิมวัดตั้งอยู่บนเนินเขาโคยะซัง แต่หน่วยงานต่อต้านพุทธศาสนาท้องถิ่นขู่ว่าจะทำลายวัดในปี 1886 ชาวบ้านที่ศรัทธาจึงร่วมใจกันย้ายวัดมายังซาซากุริในปี 1899

บริเวณลานวัดประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ สร้างเมื่อปี 1995 องค์พระมีความสูง 11 เมตร ยาว 41 เมตร สร้างจากสัมฤทธิ์น้ำหนักกว่า 30 ตัน (บ้างว่าเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก)

ด้านในพระพุทธรูปบรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้าและสาวกที่ได้รับมาจากประเทศเมียนมาร์แทนคำขอบคุณที่วัดนันโซอินให้การสนับสนุนด้านเวชภัณฑ์และเครื่องเขียนแก่เด็กๆชาวเมียนมาร์และเนปาลเป็นเวลาหลายปี

ข้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่มีรูปปั้น 500 อรหันต์ แต่ละองค์มีสีหน้าและอิริยาบทที่แตกต่างกัน

ภายในวัดมีรูปปั้น "เทพไดโกกุ" (เทพเจ้าโชคลาภ) มีเรื่องเล่าว่าหัวหน้านักบวชของวัดเคยนำสลากกินแบ่งวางไว้ข้างรูปปั้นแล้วถูกรางวัลใหญ่ ชาวบ้านที่รู้เรื่องจึงลองทำตามบ้างและได้รับโชคไปตามๆกัน...