องค์หญิงไท่ผิง (Princess Taiping: 太平公主) พระธิดาองค์เล็กในจักรพรรดินีบูเช็กเทียนกับจักรพรรดิถังเกาจงแห่งราชวงศ์ถัง องค์หญิงไท่ผิงประสูติเมื่อปี 662 สมรสสองครั้งกับ "เซวเส้า" และ "อู๋โยวจี้" ช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ราชวงศ์ถังองค์หญิงไท่ผิงเป็นผู้กุมอำนาจที่แท้จริง


องค์หญิงไท่ผิง (Princess Taiping: 太平公主)
ภาพ: Deep in the Realm of Conscience

องค์หญิงไท่ผิงได้ชื่อว่าเฉลียวฉลาดและสง่างามไม่แพ้พระราชมารดา พระนางมีบทบาทสำคัญในช่วงการเปลี่ยนถ่ายรัชกาลแห่งราชวงศ์ถัง ภายหลังการสวรรคตของพระนางบูเช็กเทียน ราชสำนักเกิดความวุ่นวาย จักรพรรดิถังเกาจงอ่อนแอไร้สามารถ

ด้วยเหตุนี้อำนาจทั้งหมดในขณะนั้นจึงตกอยู่ในมือ "ฮองเฮาเหวย" เมื่อจักรพรรดิถังเกาจงสวรรคตฮองเฮาเหวยคิดจะขึ้นครองบัลลังก์เป็นจักรพรรดินีให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่าพระนางบูเช็กเทียน กล่าวกันว่าการสวรรคตของจักรพรรดิถังเกาจงเป็นฝีมือของพระนางเหวย

องค์หญิงไท่ผิงให้การสนับสนุนหลานชายนาม "หลี่หลงจี" นำกำลังบุกเข้ายึดวังหลวงแล้วสังหารฮองเฮาเหวยพร้อมกับพรรคพวกจนหมดสิ้น หนุนให้พี่ชาย คือ "จักรพรรดิถังรุ่ยจง" กลับขึ้นไปครองบัลลังก์อีกครั้ง ส่วนองค์ชายหลี่หลงจีที่มีความดีความชอบได้เป็นรัชทายาท

เวลากว่า 3 ปี ที่องค์หญิงไท่ผิงเข้ามามีบทบาทด้วยการควบคุมอำนาจเอาไว้ในมือเหนือจักรพรรดิถังรุ่ยจงทำให้เกิดความขัดแย้งกับรัชทายาทหลี่หลงจี

จนเมื่อจักรพรรดิถังรุ่ยจงสละบัลลังก์ให้รัชทายาทหลี่หลงจีขึ้นครองราชย์ในปี 712 พระนามว่า "จักรพรรดิถังเสวียนจง" อำนาจขององค์หญิงไท่ผิงเริ่มเสื่อมถอยลงจากการกวาดล้างอย่างหนักด้วยข้อหาที่ร้ายแรงและบีบบังคับให้จบชีวิตลงด้วยตัวเองในวันที่ 2 สิงหาคม ปี 713 ด้วยพระชนม์ 48 พรรษา