ปราสาททาคาชิมะ (Takashima Castle: 高島城) ปราสาทโบราณแห่งเมืองซูวะ จังหวัดนางาโนะ ประเทศญี่ปุ่น มีอีกชื่อว่า "ปราสาทชิมาซากิ" (Shimazaki Castle: 島崎城) ในช่วงปลายยุคเอโดะปราสาทใช้เป็นฐานที่มั่นของ "ตระกูลซูวะ" ตระกูลไดเมียวผู้ปกครองแคว้น


ปราสาททาคาชิมะ (Takashima Castle: 高島城)
ภาพ: カルチャー・ドット・ナガノ

ปราสาททาคาชิมะตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆมีทางเดินแคบๆเป็นทางเชื่อม เดิมที่ตั้งปราสาทอยู่บนคาบสมุทรที่ทอดยาวไปถึงทะเลสาบซูวะจึงรู้จักกันในฐานะ "ปราสาทลอยน้ำแห่งซูวะ" (The Floating Castle of Suwa: 諏訪の浮城) โดยมีการขุดลอกทะเลสาบเป็นระยะเพื่อรักษาแนวชายฝั่งให้สม่ำเสมอ

ปัจจุบันบริเวณที่ตั้งปราสาททาคาชิมะเป็นสวนสาธารณะที่ได้รับความนิยมในการชมซากุระ หอคอยปราสาทตั้งโดดเด่นเป็นจุดชมวิวและพิพิธภัณฑ์ โครงสร้างบางส่วนของปราสาทถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในปี 1970 หลังจากถูกรื้อถอนตามคำสั่งของรัฐบาลเมจิ...