เจดีย์ยาซากะ (Yasaka Pagoda: 八坂の塔) สถาปัตยกรรมเดียวที่หลงเหลืออยู่ของ "วัดโฮคันจิ" (Hokanji Temple: 法観寺) วัดพุทธบนนถนนสายประวัติศาสตร์ใจกลางย่านฮิกาชิยามะ เมืองเกียวโต


เจดีย์ยาซากะ (Yasaka Pagoda: 八坂の塔)
ภาพ: 写真家 今宮康博 公式WEBサイト

เจดีย์ยาซากะโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมของวัดสมัยศตวรรษที่ 6 โครงสร้างมี 5 ชั้น สูง 46 เมตร สร้างครั้งแรกเมื่อปี 592 ตามบัญชาเจ้าชายโชโทกุในฐานะส่วนหนึ่งของวัดโฮคันจิ

เจดีย์ยาซากะเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในเกียวโต มีทัศนียภาพที่สวยงามเหมาะสำหรับบันทึกภาพทั้งกลางวันและกลางคืน โดยเจดีย์และวัดเคยถูกเปลวไฟเผาทำลายแต่สร้างขึ้นใหม่หลายครั้ง

กระทั่งปี 1408 เจดีย์ยาซากะได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ ในขณะที่อาคารอื่นๆของวัดโฮคันจิไม่ได้รับการบูรณะขึ้นมาด้วย ปัจจุบันจึงเหลือเพียงเจดีย์ตั้งตระหง่านเป็นแลนมาร์คสำคัญในเมืองเกียวโต...