พิพิธภัณฑ์บ้านซามูไรไอซุ (Aizu Samurai Mansion: Aizu Bukeyashiki: 会津武家屋敷) พิพิธภัณฑ์บ้านโบราณในเมืองไอซุวากามัตสึ จังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น สมบัติทางวัฒนธรรมที่จะพาไปสัมผัสบรรยากาศและเรียนรู้วิถีชีวิตแบบญี่ปุ่นในยุคโบราณ


พิพิธภัณฑ์บ้านซามูไรไอซุ (Aizu Samurai Mansion: Aizu Bukeyashiki: 会津武家屋敷)
ภาพ: Fukushima Travel

พิพิธภัณฑ์บ้านกลางแจ้งเป็นอดีตที่พักของซามูไรชั้นสูงในยุคเอโดะนามว่า "ไซโกะ ทาโนโมะ" พร้อมด้วยเหล่าบริวาร ภายในบริเวณพื้นที่กว้างขวางมีสิ่งปลูกสร้างที่มีความสำคัญหลายหลัง อาทิ ห้องพัก โรงน้ำชา โรงสีข้าว สนามยิงธนูและสวนญี่ปุ่น

อาคารดั้งเดิมถูกเผาไหม้ในสงครามปี 1868 แต่ได้รับการบูรณะใหม่โดยเลียนแบบสถาปัตยกรรมเดิมในยุคเอโดะ อาคารหลังใหญ่ชื่อว่า "คาโร ยาชิกิ" มีห้องมากถึง 38 ห้อง ภายในมีหุ่นขี้ผึ้งจำลองวิถีประจำวันหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์แสดงเอาไว้