หอระฆัง (Bell Tower: 钟楼) หอระฆังโบราณตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสทางตอนเหนือของพระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่ง หอระฆังกรุงปักกิ่งสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยกุบไลข่าน (ราชวงศ์หยวน) เพื่อใช้ตีบอกเวลาควบคู่ไปกับหอกลองที่ตั้งอยู่ห่างกันประมาณ 100 เมตร


หอระฆังกรุงปักกิ่ง (Bell Tower: 钟楼)
ภาพ: Phenomenal Globe Travel Blog

สำหรับหอระฆังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี 1745-1747 ในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงด้วยโครงสร้างอิฐและปูนแทนหอหลังเดิมที่ถูกเพลิงไหม้ หอมีความสูง 47.95 เมตร ภายในมีระฆังทองแดงใบใหญ่ซึ่งเป็นของเดิมโดยมีน้ำหนักถึง 63 ตัน