น้ำตกต้าเตี๋ยสุ่ย (Dadieshui Waterfall: 大叠水瀑布) น้ำตกขนาดใหญ่ทางตะวันตกเฉียงใต้ในอำเภอปกครองตนเองชนชาติอี๋ฉือหลิน เมืองคุนหมิง น้ำตกต้าเตี๋ยสุ่ยได้ชื่อว่าน้ำตกแห่งแรกในแม่น้ำเพิร์ล ใช้เป็นฉากในภาพยนตร์เรื่อง "ดาบทะลุฟ้า ฟัดทะลุเวลา" (The Myth)


น้ำตกต้าเตี๋ยสุ่ย (Dadieshui Waterfall: 大叠水瀑布)
ภาพ: Sina

น้ำตกต้าเตี๋ยสุ่ยได้ชื่อว่างดงามและขนาดใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานด้วยความสูงประมาณ 90 เมตร กว้าง 30 เมตร รู้จักกันในฉายา "น้ำตกมังกรบิน" (Flying Dragon Waterfall) โดยมีต้นกำเนิดจากแม่น้ำปาเจียง

ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมเป็นช่วงที่น้ำตกสวยที่สุด เนื่องจากปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในฤดูฝนและการไหลที่เร็วขึ้นจนส่งเสียงดังไปไกลหลายกิโลเมตรราวกับเสียงมังกรคำราม ส่วนในวันแดดจ้าแสดงแดดจะสะท้อนกับหมอกเปลี่ยนเป็นสายรุ้งตระการตา