กระท่อมตู้ฝู (Du-Fu Thatched Cottage: 杜甫草堂) กระท่อมมุงจากตั้งอยู่ท่ามกลางความสงบร่มรื่นข้างลำธารบริเวณชานเมืองด้านตะวันออกของเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สถานที่พำนักแห่งสุดท้ายในช่วงบั้นปลายของ "ตู้ฝู" กวีชื่อดังสมัยราชวงศ์ถัง


กระท่อมตู้ฝู (Du-Fu Thatched Cottage: 杜甫草堂) เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน
China Roads

กระท่อมตู้ฝูครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 24 เอเคอร์ จำลองขึ้นใหม่ให้มีความใกล้เคียงกับต้นฉบับ มีสถานะเป็นทั้งสวนสาธารณะและพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยกระท่อมมุงจาก หอรำลึก หอกวี โดยทางรัฐบาลจีนกำหนดให้กระท่อมตู้ฝูเป็นมรดกชาติในปี 1961

กระท่อมหลังเดิมที่ท่านตู้ฝูสร้างถูกทำลาย อาคารสำคัญในสวนสาธารณะถูกสร้างขึ้นใหม่ในช่วงต้นศตวรรษที่ 16 และได้รับการปรับปรุงอย่างกว้างขวางอีกครั้งในสมัยราชวงศ์ชิง ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมามีครอบครัวที่ร่ำรวยบริจาคเงินดูแลให้กระท่อมอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด

ในช่วงที่ท่านตู้ฝูอำลาตำแหน่งขุนนางเพื่อหนีจากความวุ่นวายทางการเมืองมาลงหลักปักฐานที่เมืองเฉิงตู ท่านได้สร้างกระท่อมหลังนี้ขึ้นและใช้เวลาแต่งบทกวีทรงคุณค่าเอาไว้กว่า 240 บท ภายในกระท่อมยังคงหลงเหลือโต๊ะเขียนหนังสือของท่านปรากฏอยู่