หมู่บ้านช่างตีเหล็กแห่งยุคโคกูรยอ (Goguryeo Blacksmith Village: 고구려대장간마을) หมู่บ้านโบราณบนภูเขาอาชาซานที่ทอดยาวจากกรุงโซลไปยังเมืองคูรี เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์และภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เกาหลีหลายเรื่อง


หมู่บ้านช่างตีเหล็กแห่งยุคโคกูรยอ (Goguryeo Blacksmith Village: 고구려대장간마을)
ภาพ: The Korea Herald

ภายในหมู่บ้านมีร้านตีเหล็กรูปแบบโบราณสมัยโคกูรยอและอาคารบ้านเรือนที่เนรมิตด้วยงบประมาณ 2.2 พันล้านวอน ตลอดจนห้องนิทรรศการจัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องมือแบบดั้งเดิมที่ช่างตีเหล็กเคยใช้จริงกว่า 300 ชิ้น ที่มีการขุดค้นพบบนเขาอาชาซาน