สุสานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Mausoleum: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) อาคารหินอ่อนและแกรนิตบริเวณจัตุรัสบาสติงห์ กรุงฮานอย อนุสรณ์สถานที่เก็บรักษาร่างของ "ท่านโฮจิมินห์" (Ho Chi Minh: Hồ Chí Minh) อดีตประธานาธิบดีผู้นำความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่มาสู่ประเทศเวียดนาม


ข้อความ
ภาพ: Arrival Guides

สุสานโฮจิมินห์สร้างเมื่อปี 1973-1975 โครงสร้างสุสานได้รับแรงบันดาลใจจากสุสานเลนินในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ผสมเข้ากับสถาปัตยกรรมเวียดนาม ด้านหน้าสุสานมีทหารในชุดเครื่องแบบเต็มยศสีขาวถือดาบปลายปืนยืนรักษาการณ์อยู่ตลอดเวลา

เดิมทีนั้นโฮจิมินห์ต้องการให้เผาร่างของท่านหลังจากเสียชีวิต ทว่าทางการเวียดนามต้องการให้รำลึกถึงคุณงามความยิ่งใหญ่จึงนำร่างของท่านอาบน้ำยาแล้วบรรจุไว้ในโลงแก้วเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม โดยต้องแต่งกายด้วยชุดที่สุภาพเรียบร้อยเท่านั้นและไม่อนุญาตให้มีการบันทึกภาพด้านใน