ศาลเจ้าคามิงาโมะ (Kamigamo Shrine: 上賀茂神社) ศาลเจ้าชินโตตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคาโมะ ทางตอนเหนือของเมืองเกียวโต ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในฐานะส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์เกียวโตโบราณเมื่อปี 1994 จากองค์การยูเนสโก


ศาลเจ้าคามิงาโมะ (Kamigamo Shrine: 上賀茂神社)
ภาพ: 上賀茂神社

ศาลเจ้าคามิงาโมะสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 678 เพื่อปกป้องคุ้มครองเมืองเกียวโตให้ปลอดภัย ชื่อทางการว่า "ศาลเจ้าคาโมวาเกอิกาซูจิ" (Kamo-wakeikazuchi Shrine: 賀茂別雷神社) โดยศาลเจ้าอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของจักรพรรดิในช่วงต้นยุคเฮอัน

ศาลเจ้าคามิงาโมะใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ บริเวณลานวัดมีกรวยทราย 2 กอง ทำหน้าที่ชำระล้าง อาคารศาลเจ้าในปัจจุบันสร้างเมื่อปี 1863 สมัยจักรพรรดิโคเม (จักรพรรดิองค์ที่ 121) โดยยังคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยเฮอันเอาไว้และถูกกำหนดให้เป็นสมบัติชาติ