ศาลเจ้าคาชิมะ (Kashima Shrine: 鹿島神宮) ศาลเจ้าชินโตที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต (ร่วมกับศาลเจ้าอิเสะและศาลเจ้าคาโตริ) ศาลเจ้าคาชิมะตั้งอยู่ในเมืองคาชิมะ จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงสามวันแรกของเทศกาลปีใหม่จะมีผู้คนหลายแสนคนเดินทางมาขอพร


ศาลเจ้าคาชิมะ (Kashima Shrine: 鹿島神宮)
ภาพ: ANA The Gate All About Japan

ศาลเจ้าคาชิมะเป็นสถานที่สถิต "เทพทาเคมิคะซุชิโนะโอคามิ" (Takemikazuchi-no-Okami: 武甕槌大神) เทพแห่งศิลปะการต่อสู้ที่ได้รับการเคารพสักการะจากบรรดาราชวงศ์ ชนชั้นสูง นักรบและซามูไรในสมัยคามาคุระ

กล่าวกันว่าศาลเจ้าคาชิมะสร้างขึ้นในปีที่จักรพรรดิจินมุครองราชย์เมื่อกว่า 600 ปีก่อนคริสตกาล "ประคูโรมง" (Romon) ประตูหลักของศาลเจ้าได้รับการกำหนดให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ประตูมีความสูง 13 เมตร สร้างเมื่อปี 1634 ตามบัญชา "โทกุงาวะ โยฟุสะ" เพื่อถวายศาลเจ้า

"บ่อน้ำมิทาราชิอิเคะ" (Mitarashi Ike) บ่อน้ำธรรมชาติที่เกิดจากน้ำพุใต้ดิน เชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้มาเยือนศาลเจ้าจะต้องชำระตัวเองก่อนเข้าศาลเจ้า น้ำในสระใสสะอาดราวคริสตัลเป็นที่อยู่ของปลาคาร์พ หลายปีที่ผ่านมาน้ำในสระไม่เคยแห้งแม้ภูมิภาคคันโตจะประสบภัยแล้ง