ปราสาทโอตากิ (Otaki Castle: 大多喜城) ปราสาทป้อมปราการในเมืองโอตากิ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ปราสาทโอตากิสร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงต้นศตวรรษที่ 1500 บริเวณตำแหน่งใกล้กับที่ตั้งปัจจุบัน


ปราสาทโอตากิ (Otaki Castle: 大多喜城)
ภาพ: Retrip

ในปี 1590 ภายหลัง "โทกุงาวะ อิเอยาสุ" เข้ามาวางรากฐานในเอโดะ เขาได้มอบหมายให้ "ฮอนดะ ทาดาคัตสึ" ผู้ติดตามของเขามาประจำการที่โอตากิจึงได้มีการสร้างปราสาทหลังปัจจุบันขึ้นมา

ภายในปราสาทโอตากิมี 4 ชั้น ดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจัดแสดงโบราณวัตถุ อาวุยุทโธปกรณ์ ชุดเกราะและเอกสารสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของเหล่าซามูไรในอดีต