สวนโอยะคุเอ็น (Oyakuen Garden: 御薬園) สวนญี่ปุ่นในเมืองไอซุวากามัตสึ ภายในสวนเต็มไปด้วยแมกไม้เขียวขจี สวนสมุนไพรหลายร้อยชนิด บริเวณกลางมีสระน้ำ โรงน้ำชา ห้องทานอาหารและร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก


สวนโอยะคุเอ็น (Oyakuen Garden: 御薬園)
ภาพ: Japan Reference

สวนโอยะคุเอ็นถูกกำหนดให้เป็นทรัพย์สินที่สำคัญของชาติ สร้างในสมัยมุโรมาจิเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและกิจกรรมสันทนาการของผู้ครอบครอง

ชื่อสวน "โอยะคุเอ็น" มีความหมายว่า "สวนสมุนไพร" โดยในช่วงศตวรรษที่ 17 ขุนนางศักดินาสนับสนุนให้มีการปลูกสมุนไพรภายในสวนเพื่อปกป้องชาวเมืองจากโรคระบาดจนกลายเป็นที่มาของชื่อโอยะคุเอ็น