วัดโป่หลิน (Po Lin Monastery: 寶蓮禪寺) อารามศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่บนยอดเขาโป่หลินในเขตนองปิง เกาะลันเตา เขตบริหารพิเศษฮ่องกง วัดโป่หลินเป็นวัดสัญลักษณ์ของเกาะลันเตา โดยวัดจะรับเฉพาะอาหารเจเท่านั้น (ต่างจากวัดอื่นๆที่ฉันเนื้อสัตว์ได้)


วัดโป่หลิน (Polin Monastery: 寶蓮禪寺)
ภาพ: Home is where your bag is

อารามโป่หลินตั้งอยู่ตรงข้ามพระพุทธรูปเทียนถาน ชื่อ "วัดโป่หลิน" มีความหมายว่า "อารามดอกบัวศักดิ์สิทธิ์" สร้างเมื่อปี 1920 โดยในตอนแรกเป็นเพียงอารามเล็กๆที่มีพระสงฆ์เพียง 3 รูป ภายหลังมีการสร้างโบสถ์เข้าไปทำให้วัดมีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียง