วัดผู่ถัวจงเฉิง (Putuo Zongcheng Temple: 普陀宗乘之庙) วัดพุทธสมัยราชวงศ์ชิงตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาในเมืองเฉิงเต๋อ มณฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมร่วมกับพระราชวังฤดูร้อนเฉิงเต๋อในปี 1994 จากองค์การยูเนสโก


วัดผู่ถัวจงเฉิง (Putuo Zongcheng Temple: 普陀宗乘之庙)
ภาพ: Beautiful China

วัดผู่ถัวจงเฉิงเป็นหนึ่งในวัดรอบนอกทั้งแปดแห่งเฉิงเต๋อ ครอบคลุมพื้นที่ 220,000 ตารางเมตร สร้างระหว่างปี 1767-1771 เพื่อเฉลิมพระชนพรรษา 60 พรรษาจักรพรรดิเฉียนหลงและวันเกิด 80 พรรษาของพระราชมารดา

รูปแบบสถาปัตยกรรมของวัดผู่ถัวจงเฉิงจำลองแบบมาจากพระราชวังโปตาลาในทิเบต (แต่มีขนาดเล็กกว่า) ถูกเรียกว่า "พระราชวังโปตาลาน้อย" เพื่อเป็นสัญลักษณ์ความผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมแมนจู ฮั่น มองโกลและทิเบตเข้าด้วยกัน

วิหารหลักตั้งอยู่บนภูเขา อาคารอื่นอีกหลายสิบแห่งกระจายไล่ระดับลงมาด้านล่าง ภายในโถงวิหารหลายแห่งประดับหลังคาด้วยกระเบื้องทองแดงและทองเพิ่มความสง่างาม นอกจากใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมแล้วยังเป็นสถานที่ประชุมระหว่างจักรพรรดิกับเหล่าทูตชาติพันธุ์