สะพานซวงหลง (Shuanglong Bridge: 双龙桥) สะพานโบราณในเขตปกครองตนเองชนชาติอาข่าและอี๋หงเหอ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของการสร้างสะพานจีนโบราณ


สะพานซวงหลง (Shuanglong Bridge: 双龙桥)
ภาพ: 搜狐

สะพานซวงหลงมีความยาว 148 เมตร ลักษณะเป็นสะพานหิน 17 โค้ง ทอดยาวไปตามรอยต่อแม่น้ำสองสายที่คดเคี้ยวไปมาเหมือนมังกรสองตัวจึงเรียกว่า "สะพานซวงหลง" หมายถึง "สะพานมังกรคู่" (Double Dragon Bridge)

สะพานเริ่มสร้างสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงโดยในช่วงแรกสะพานมีเพียง 3 โค้ง แต่ขนาดของแม่น้ำที่กว้างขึ้นทำให้ความยาวสะพานไม่พอจึงต้องมีการสร้างสะพานเชื่อมเข้าไปอีก 14 โค้ง ด้านบนสะพานมีศาลาจีนดั้งเดิมสามหลัง