สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ (Tomb of Khai Dinh: Lăng Khải Định) อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์บนเนินเขาในเมืองเว้ เริ่มสร้างในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิไคดิงห์ (จักรพรรดิองค์ที่ 12 ของราชวงศ์เหงียน) เพื่อใช้เป็นสุสานของพระองค์เอง แต่การก่อสร้างยังไม่เสร็จสิ้นพระองค์สวรรคตเสียก่อน


สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ (Tomb of Khai Dinh: Lăng Khải Định)
ภาพ: Cẩm nang du lịch

การก่อสร้างสุสานเสร็จสมบูรณ์ในสมัยพระเจ้าเบ๋าได่ (โอรสบุญธรรม) รวมเวลาก่อสร้าง 11 ปี (1920-1931) สุสานมีรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างจีนกับสถาปัตยกรรมตะวันตกเข้าด้วยกัน โดยโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความแข็งแรง

ลานชั้นล่างมีบันไดมังกร ลานชั้นสองเรียงรายด้วยรูปปั้นหินของสัตว์ ข้าราชการและจารึกของพระเจ้าเบ๋าได่ ด้านบนเป็นพระราชวังตกแต่งอย่างสวยงามด้วยกระเบื้องนับพันๆชิ้น จิตรกรรมฝาผนังและรูปปั้นสำริดพระเจ้าไคติงห์ขนาดเท่าองค์จริงโดยร่างของพระองค์ถูกฝังอยู่ลึกลงไปใต้รูปปั้น