วัดเจ้าแม่กวนอิมชีซ้าน (Tsz Shan Monastery: 慈山寺) วัดพุทธขนาดใหญ่บนเกาะฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมที่สูงอันดับสองของโลก จำกัดการเข้าเพียงวันละ 500 คน โดยต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น


วัดเจ้าแม่กวนอิมชีซ้าน (Tsz Shan Monastery: 慈山寺)
ภาพ: Tsz Shan Monastery

วัดเจ้าแม่กวนอิมชีซ้านสร้างเสร็จและเปิดให้เข้าชมในปี 2015 โดยการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ของนาย "ลี กาชิง" (Li Ka-shing: 李嘉誠) มหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งที่สุดของฮ่องกง ด้วยงบประมาณราว 193 ล้านเหรียญ ผู้เข้าชมจะต้องแต่งกายสุภาพและกิริยาสงบเสงี่ยม

ภายในวิหารหลักมีพระพุทธรูปทองคำ 3 องค์ โดยไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปด้านใน บริเวณลานด้านข้างวิหารมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่สูง 76 เมตร ตั้งตระหง่านด้วยรูปลักษณ์เมตตาและงดงามเข้ากับภูมิทัศน์ธรรมชาติที่มีแนวเทือกเขาเขียวจีเป็นฉากหลัง