ศาลเจ้าอุโดะ (Udo Shrine: 鵜戸神宮) ศาลเจ้าชินโตตั้งอยู่ในถ้ำริมผาสูงชันบนชายฝั่งทะเลนิจินัน จังหวัดมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น ศาลเจ้าอุโดะมีชื่อเสียงในการขอพรความรัก ได้รับความนิยมจากคู่รักหนุ่มสาวที่ปรารถนาแต่งงานและคลอดบุตรได้อย่างปลอดภัย


ศาลเจ้าอุโดะ (Udo Shrine: 鵜戸神宮)
ภาพ: 鵜戸神宮

ศาลเจ้าอูโดะสร้างอุทิศแด่บิดาของจักรพรรดิจินมุ โดดเด่นด้วยโครงสร้างอาคารไม้สีแดงสดโดยหันหน้าออกไปทางมหาสมุทร ตรงผนังถ้ำมี "หินอก" (หินรูปร่างคล้ายเต้านม) ตำนานเล่าว่าบิดาของจักรพรรดิจินมุเคยอาศัยดื่มน้ำนมที่ไหลออกมาจากหินอกนี้ช่วงที่ยังเป็นทารก

บริเวณริมระเบียงทางเดินของศาลเจ้ามีจุดให้โยนบอลนำโชค (ลูกบอลดินเหนียว) โดยผู้ชายจะโยนด้วยมือซ้าย ส่วนผู้หญิงจะโยนด้วยมือขวา เชื่อว่าหากสามารถโยนหินให้ลงไปยังจุดเว้าบนหินที่อยู่ด้านนอกระเบียงได้พอดี สิ่งที่ปรารถนาจะกลายเป็นความจริง