ทะเลสาบอี้หลง (Yilong Lake: 异龙湖) ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ในเมืองสือผิง เขตปกครองตนเองชนชาติอาข่าและอี๋หงเหอ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน บริเวณริมทะเลสาบเป็นถิ่นอาศัยของชนกลุ่มน้อยเผ่าอี๋


ทะเลสาบอี้หลง (Yilong Lake: 异龙湖)
ภาพ: Go Yunnan

ทะเลสาบอี้หลงตั้งอยู่ที่ความสูง 1,414 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 32 ตารางกิโลเมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร รองรับปริมาณน้ำได้ 220 ล้านลูกบาศก์เมตร โดดเด่นด้วยทัศนียภาพดอกบัวที่บานสะพรั่งบนผิวน้ำ

ทะเลสาบเคยเป็นแหล่งอาศัยของปลาประจำถิ่น แต่ผลจากการสกัดน้ำเป็นเวลา 20 วัน เมื่อปี 1981 ทำให้ทะเลสาบแห้งจนปลาสูญพันธุ์

ในอดีตทะเลสาบแห่งนี้มีชื่อว่า "อวี้หลง" (Yulong Lake) โดยอิงกับชื่อภูเขาที่ตั้งอยู่ทางใต้ของทะเลสาบ กระทั่งปี 1629 ที่มีตำนานเล่าว่ามังกรที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบได้บินขึ้นไปบนสวรรค์กลางวันแสกๆจึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่าทะเลสาบอี้หลง