น้ำพุเป้าทู (Baotu Spring: 趵突泉) น้ำพุคาสต์บาดาลในสวนสาธารณะเมืองจี่หนาน มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสำคัญทางวัฒนธรรมโดยถูกกล่าวถึงในพงศาวดารยุคชุนชิวและเป็นสามสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของจี่หนาน (ร่วมกับทะเลสาบต้าหมิงและเขาพระพุทธรูปพันองค์)


น้ำพุเป้าทู (Baotu Spring: 趵突泉)
ภาพ: VCG

น้ำพุเป้าทูเกิดจากชั้นหินอุ้มน้ำใต้ดิน อุณหภูมิน้ำคงที่ 18 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปี ปริมาณน้ำที่ผุดขึ้นมาอยู่ราว 300,000-350,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน กล่าวกันว่าแรงดันน้ำพุเคยพุ่งสูงถึง 26 เมตร

น้ำพุเป้าทูมีน้ำผุดขึ้นมาจนเต็มสระรูปสี่เหลี่ยมแม้จะอยู่ในช่วงฤดูแล้ง จักรพรรดิเฉียนหลงเคยตรัสถึงน้ำพุเป้าทูว่า "น้ำพุอันดับหนึ่งใต้สรวงสวรรค์" บริเวณรอบสระมีสะพานและศาลาที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์หมิง