แผ่นดินสีแดงแห่งตงชวน (Dongchuan Red Land: 东川红土地) ภูมิประเทศสีน้ำตาลแดงในเมืองตงซวน มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ดินแดนแห่งทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงามแปลกตา


แผ่นดินสีแดงแห่งตงชวน (Dongchuan Red Land: 东川红土地)
ภาพ: Wendy Wei Tours

แผ่นดินแดงตงซวนมีลักษณะเป็นนาขั้นบันไดสลับซับซ้อนคล้ายลูกคลื่นตั้งอยู่ที่ความสูง 2,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ระยะทางยาวหลายสิบกิโลเมตร บ้างเรียกว่า "จานสีแห่งพระเจ้า" ผู้สรรค์สร้างผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา

สีสันของผืนดินที่มีความเป็นกรดสูง อุดมด้วยธาตุเหล็กและอลูมิเนียม สลับกับทุ่งดอกไม้หลากสีสันและแผ่นฟ้ากว้างกลายเป็นเสน่ห์ดึงดูดผู้รักการถ่ายภาพมาเยือนให้ได้สักครั้ง

แผ่นดินแดงตงชวนเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A ของจีน ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการถ่ายภาพอยู่ระหว่างการไถไปจนถึงช่วงก่อนที่พืชผลจะเติบโต เนื่องจากเป็นช่วงที่หน้าดินเปิดจึงมองเห็นผืนดินสีแดงได้ชัดเจน