วัดซวงหลิน (Shuanglin Temple: 双林寺) วัดพุทธขนาดใหญ่ในหมู่บ้านชนบทของเมืองผิงเหยา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1997 ในฐานะส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานเมืองผิงเหยา


วัดซวงหลิน (Shuanglin Temple: 双林寺)
ภาพ: China Discovery

วัดซวงหลินอยู่ห่างจากตัวเมืองโบราณไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 6 กิโลเมตร สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 6 โดยใช้ชื่อว่า "วัดจงตู" (Zhongdu) แต่เปลี่ยนมาใช้ชื่อ "วัดซวงหลิน" ในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ

ภายในวัดซวงหลินประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่จำนวนมากจากสมัยราชวงศ์ซ่ง หยวน หมิงและชิง โดยเฉพาะประติมากรรมหลากสีสันและรูปปั้นดินเผาที่มีอายุตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 12-19 จำนวนกว่า 2,000 ชิ้น