ศาลาอ้ายหว่าน (Aiwan Pavilion: 爱晚亭) ศาลาฤดูใบไม้ร่วงบนภูเขาเยว้ลู้ในเมืองฉางซา ศาลาอ้ายหว่านเป็นจุดชมทัศนียภาพใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ได้รับความนิยมที่สุดในเมือง


ศาลาอ้ายหว่าน (Aiwan Pavilion: 爱晚亭)
ภาพ: Visit Our China

ศาลาอ้ายหว่านสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1792 สมัยจักรพรรดิเฉียนหลง เดิมชื่อว่า "ศาลาใบไม้แดง" (Red Leaves Pavilion: 红叶亭) แต่เปลี่ยนชื่อตามบทกวีของ "ตู้มู่" (Du Mu: 杜牧) กวีและนักการเมืองที่มีชื่อเสียงสมัยราชวงศ์ถัง

ศาลาอ้ายหว่านเป็นหนึ่งในสี่ศาลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเจียงหนาน ได้รับการยกให้เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมณฑลหูหนานโดยสภาแห่งชาติจีนเมื่อปี 2013

กล่าวกันว่าในอดีตสมัยที่ประธานเหมาเจ๋อตุงเรียนอยู่ที่วิทยาลัยครูหูหนานเคยมาเยือนศาลาอ้ายหว่านกับมิตรสหายบ่อยๆเพื่อพูดคุยถึงสถานการณ์ความเป็นไปของบ้านเมืองและวางแผนกอบกู้ประเทศ

ในช่วงสงครามจีน-ญี่ปุ่นครั้งที่สอง ศาลาอ้ายหว่านถูกทำลายลงโดยกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น ภายหลังการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จึงได้มีการสร้างศาลาขึ้นใหม่และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1987