สะพานโคโคโนเอะยูเมะ (Kokonoe Yume Suspension Bridge: Kokonoe Yume Otsuribashi: 九重“夢”大吊橋) สะพานแขวนคนข้ามเหนือหุบเขาในเมืองโออิตะ จังหวัดโออิตะ เปิดใช้เมื่อ 30 ตุลาคม ปี 2006


สะพานแขวนโคโคโนเอะยูเมะ (Kokonoe Yume Suspension Bridge: Kokonoe Yume Otsuribashi: 九重“夢”大吊橋)
ภาพ: hidaisy

สะพานโคโคโนเอะยูเมะเป็นสะพานคนข้ามที่สูงและยาวที่สุดในประเทศญี่ปุ่น สะพานมีความยาว 390 เมตร สูง 173 เมตร กว้าง 1.5 เมตร ออกแบบให้มีความแข็งแรงโดยสามารถรองรับน้ำหนักคนได้พร้อมกันถึง 1,800 คน

สะพานโคโคโนเอะยูเมะถูกเปรียบเปรยว่า "ทางเดินบนท้องฟ้า" จากบนสะพานสามารถมองเห็นทิวทัศน์เขียวขจีของหุบเขาที่อยู่ลึกเข้าไปและน้ำตกชินโดโนะทาคิซึ่งเป็นหนึ่งใน 100 น้ำตกที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น