ปราสาทเอจิเซ็นโอโนะ (Echizen Ono Castle: 越前大野城) ปราสาทญี่ปุ่นแห่งยุคเซ็งโงกุตั้งอยู่บนแนวสันเขาคาเมยามะ ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองโอโนะ จังหวัดฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น


ปราสาทเอจิเซ็นโอโนะ (Echizen Ono Castle: 越前大野城)
ภาพ: ラピュタの会 ANA

ปราสาทเอจิเซ็นโอโนะสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1580 ส่วนหอคอยปราสาทในปัจจุบันสร้างเมื่อปี 1968 โดยอิงจากภาพวาดและข้อมูลจากปราสาทหลังอื่นที่อยู่ในยุคสมัยเดียวกัน

ปราสาทเอจิเซ็นโอโนะได้รับสมญา "ปราสาทลอยฟ้า" เนื่องจากในวันที่สภาพอากาศเอื้ออำนวย ระดับเมฤลอยต่ำ ภาพของปราสาทจะดูเหมือนลอยอยู่ในเมฆซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นปีละไม่กี่ครั้ง

แม้จะได้รับการบูรณะใหม่แต่ฐานกำแพงหินยังคงเป็นของดั้งเดิมด้วยเทคนิคการเรียงหินธรรมชาติซ้อนกันทีละก้อนๆ จากชั้นบนสุดของปราสาทสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ