ภูเขาเกาหลีกง (Gaoligong Mountain: 高黎贡山) ภูเขาในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติภูเขาเกาหลีกง ภูเขาเกาหลีกงเป็นเขาย่อยของเทือกเขาเหิงต้วนทางตะวันตกของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน คาบเกี่ยวพรมแดนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนกับพรมดนทางเหนือของเมียนมาร์


ภูเขาเกาหลีกง (Gaoligong Mountain: 高黎贡山)
ภาพ: Go Yunnan

บริเวณกลางภูเขาเกาหลีกงมีถ้ำหินทรงกลมขนาดใหญ่ที่ถูกหิมะกับฝนกัดเซาะเป็นเวลานานจนมีรูปร่างคล้ายพระจันทร์ เรียกว่า "พระจันทร์หิน" รูกลางหินกว้าง 40-50 เมตร สูง 30 เมตร (ยังไม่เคยมีใครปีนขึ้นไปด้านบน) เมื่อมองจากระยะไกลในวันฟ้าโปร่งจะเห็นเหมือนพระจันทร์สว่างไสวบนท้องฟ้า

พื้นที่กว่า 85% ของภูเขาเกาหลีกงปกคลุมด้วยผืนป่าอุดมสมบูรณ์ ในปี 1992 องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลกำหนดให้เป็นพื้นที่คุ้มครองระดับ A และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในฐานะส่วนหนึ่งของพื้นที่คุ้มครองแม่น้ำขนานสามสายแห่งยูนนานจากองค์การยูเนสโก