น้ำตกทัมปัค เซวู (Tumpak Sewu Waterfall) น้ำตกในหุบเขาตั้งอยู่ระหว่างอำเภอมาจังกับอำเภอมาลังของจังหวัดชวาตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย ภาพของน้ำตกที่มี "ภูเขาไฟเซอเมรู" ที่ยังคงคุกรุ่นเป็นฉากหลังกลายเป็นทัศนียภาพที่ทำให้น้ำตกทัมปัคเซวูดูราวกับน้ำตกมหัศจรรย์


น้ำตกทัมปัค เซวู (Tumpak Sewu Waterfall)
ภาพ: The Curated Travelist

น้ำตกทัมปัคเซวูมีความสูงประมาณ 120 เมตร แหล่งน้ำหลักของน้ำตกมีที่มาจากภูเขาเซอเมรูไหลลงมารวมกันที่แม่น้ำกลิดิกจนกลายเป็นน้ำตกทัมปัคเซวู

ชื่อของน้ำตกทัมปัคเซวูในภาษาชวามีความหมายว่า "1,000 น้ำตก" โดยเรียกตามลักษณะของน้ำตกที่มีหลายสายภายในพื้นที่ครึ่งวงกลมที่ไหลลงสู่เบื้องล่าง สำหรับการคมนาคมรอบนอกน้ำดกทำได้อย่างสะดวก แต่การเข้าถึงพื้นที่ด้านในต้องใช้การเดินเท้าซึ่งกินเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง