สะพานยองโด (Yeongdodaegyo: 영도대교) สะพานโยกในเขตยองโด เมืองปูซาน สะพานยองโดตั้งขนานอยู่กับสะพานปูซาน ถูกกำหนดให้เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์โดยได้รับการบูรณะและเปิดใหม่ในปี 2013


สะพานยองโด (Yeongdodaegyo: 영도대교)
ภาพ: Visit Korea

สะพานยองโดสร้างในยุคอาณานิคมญี่ปุ่นเพื่อใช้เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างแผ่นดินใหญ่ปูซานกับเขตยองโดบนเกาะซึ่งทอดยาวไปทางท่าเรือด้านใต้ ตัวสะพานเปิดได้เพียงฝั่งเดียวเพื่อให้เรือแล่นผ่านโดยยกทำมุมสูง 75 องศา

ช่วงสงครามเกาหลี สะพานยองโดเป็นจุดที่ผู้อพยพเดินทางมารวมตัวกันด้วยความหวังว่าจะได้พบสมาชิกในครอบครัวที่พลัดพรากจากกันไป ในบางครั้งจึงมีผู้คนมาเยือนสะพานยองโดแล้วร้องไห้ด้วยความรู้สึกคิดถึงวันเก่าๆ