เขาไกรลาส (Mount Kailash: གངས་རིན་པོ་ཆེ) ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ในทิศตะวันตกสุดของเขตปกครองตนเองทิเบต ในศาสนาฮินดูเชื่อว่าเขาไกรลาสเป็นสถานที่สถิตของพระศิวะและพระแม่อุมาเทวี ส่วนในทางพุทธศาสนาเรียกเขาไกรลาสว่า "เขาพระสุเมรุ" หมายถึง "ศูนย์กลางของจักรวาล"


เขาไกรลาส (Mount Kailash: གངས་རིན་པོ་ཆེ)
ภาพ: Himalayan Trekking

ภูเขาไกรลาสเป็นยอดเขาแห่งหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยที่ความสูง 6,656 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ได้รับความเคารพในฐานะภูเขาศักดิ์สิทธิ์มาเป็นเวลากว่า 2,000 ปี โดยเขาไกรลาสเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสี่สายที่สำคัญของทวีปเอเชีย ได้แก่ แม่น้ำพรหมบุตร แม่น้ำคงคา แม่น้ำสตลุชและแม่น้ำสินธุ

เขาไกรลาสเป็นหนึ่งในสี่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของทิเบต (ร่วมกับภูเขาหิมะเหมยหลี่ ภูเขาอาหนีหม่าชิงและภูเขาก๋าตั่วเจวี๋ยว่อ) ช่วงฤดูร้อนซึ่งอากาศอบอุ่นที่สุดในรอบปีจะมีผู้เดินทางมาแสวงบุญที่เขาไกรลาส โดยเชื่อว่าการเดินรอบเขาไกรลาส 1 รอบ จะเสมือนการได้ชำระล้างบาปและได้เริ่มต้นชีวิตใหม่

บนยอดเขาจะปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี ผู้แสวงบุญของทั้งสี่ศาสนา (ศาสนาพุทธทิเบต ฮินดู บอนและเชน) จะให้ความเคารพภูเขาไกรลาสอย่างสูงสุดโดยจะไม่ปีนขึ้นไปด้านบน เนื่องจากเชื่อว่าการเหยียบย่ำแม้เพียงทางลาดของเขาไกรลาสจะเท่ากับการดูหมิ่นศาสนาอย่างรุนแรง