ทะเลสาบเซ่อหลิน (Siling Lake: 色林错) ทะเลสาบน้ำเค็มทางเหนือในอำเภอเซินจา เมืองน่าชวี เขตปกครองตนเองทิเบต ทะเลสาบเซ่อหลินเป็นส่วนหนึ่งของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเซ่อ อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ -3 ถึง -0.6 องศาเซลเซียส สูงสุดในรอบปีอยู่ที่ 9.4 องศาเซลเซียส


ทะเลสาบเซ่อหลิน (Siling Lake: 色林错)
ภาพ: woOoly

ทะเลสาบเซ่อหลินตั้งอยู่ที่ความสูง 4,530 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ราว 1,640 ตารางกิโลเมตร ขนาดใหญ่อันดับสองรองจากทะเลสาบชิงไห่ ในฤดูใบไม้ผลิตและฤดูร้อนบริเวณทะเลสาบจะเป็นแหล่งรวมของฝูงนกกว่าร้อยสายพันธุ์ ทุ่งหญ้าริมฝั่งทะเลสาบมักใช้เป็นสถานที่เล็มกินหญ้าของแกะและจามรี

ตำนานเล่าว่าปีศาจตนหนึ่งหนีการไล่ล่าของกษัตริย์มาจนถึงทะเลสาบและขอดื่มน้ำก่อนที่ตัวเองจะตาย ปีศาจถูกตัดหัวแล้วโยนลงในทะเลสาบเพื่อให้ดื่มน้ำได้มากเท่าที่ต้องการ จากนั้นเป็นต้นมาน้ำในทะเลสาบจึงไม่เคยเต็ม แม้จะมีน้ำจากแม่น้ำหลายสายไหลลงสู่ทะเลสาบ