อุทยานเป่ยหลิง (Beiling Park: 北陵公园) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง อุทยานเป่ยหลิงตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเมือง ครอบคลุมพื้นที่ราว 3,300,000 ตารางเมตร


อุทยานเป่ยหลิง (Beiling Park: 北陵公园)
ภาพ: John Meckley

ช่วงระหว่างปี 1643-1651 มีการสร้างสุสานขึ้นภายในสวนชื่อว่า "สุสานจ้าวหลิง" (Zhaoling Mausoleum: 昭陵) สถานที่ฝังร่างของ "หวงไท่จี๋" (Huang Taiji: 皇太極) จักรพรรดิองค์ที่สองแห่งราชวงศ์ชิง

สุสานจ้าวหลิง (สุสานเหนือ) มีลักษณะสถาปัตยกรรมผสมระหว่างวัฒนธรรมแมนจูและฮั่น บริเวณรอบสุสานเต็มไปด้วยเส้นทางเดิน สวนดอกไม้ ทะเลสาบ ศาลาและอาคารเก่าแก่หลายหลัง