ทะเลสาบฝู่เซียน (Fuxian Lake: 抚仙湖) ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของยูนนานรองจากทะเลสาบเตียนฉือและทะเลสาบเอ๋อร์ไห่


ทะเลสาบฝู่เซียน (Fuxian Lake: 抚仙湖)
ภาพ: Go Yunnan

ทะเลสาบฝู่เซียนอยู่ห่างจากตัวเมืองคุนหมิงราว 60 กิโลเมตร ทะเลสาบมีรูปทรงคลายน้ำเต้า ครอบคลุมพื้นที่ 212 ตารางกิโลเมตร ความลึกเฉลี่ย 87 เมตร ลึกที่สุด 155 เมตร

ตำนานเล่าว่าเซียนสององค์ลงจากสวรรค์และผ่านมาที่ทะเลสาบแห่งนี้ ทั้งสองดื่มด่ำกับทิวทัศน์จนลังเลที่จะจากไป ท้ายที่สุดเซียนทั้งสองจึงกลายเป็นหินในลักษณะที่เอามือวางบนไหล่ของกันและกัน

ในปี 2001 มีการค้นพบเครื่องเคลือบดินเผาและงานหินบนพื้นที่ราว 2.7 ตารางกิโลเมตร บริเวณตอนใต้ของทะเลสาบ นักโบราณคดีเชื่อว่าทะเลสาบฝู่เซียนเคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณที่จมลงใต้น้ำหลังจากเกิดแผ่นดินไหว