ภูเขานัมจาบาร์วา (Namcha Barwa: 南迦巴瓦) ภูเขาสูงล้อมรอบด้วยหุบเขาลึกในเมืองหลินจือ เขตปกครองตนเองทิเบต เชื่อว่าภูเขานัมจาบาร์วาเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิบอน ยอดเขาปกคลุมด้วยหมอกและหิมะตลอดทั้งปี


ภูเขานัมจาบาร์วา (Namcha Barwa: 南迦巴瓦)
ภาพ: Top China Travel

ภูเขานัมจาบาร์วาเป็นยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาส่วนตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัย โดยตั้งอยู่ที่ความสูง 7,782 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีทัศนียภาพที่สวยงามสมกับที่ได้รับสมญา "บิดาแห่งขุนเขาทั้งมวลของทิเบต"

ชื่อภูเขานัมจาบาร์วาในภาษาทิเบตมีความหมายที่แตกต่างกัน บ้างว่า "หอกที่แทงทะลุขึ้นสวรรค์" บ้างว่า "ฟ้าร้องและฟ้าผ่า" (ตามรูปลักษณ์)

ด้วยสภาพที่มีความเป็นธรรมชาติจึงยากต่อการขึ้นไปด้านบน ภูเขานัมจาบาร์วาจึงไม่ใช่จุดหมายปลายทางของนักปีนเขา บริเวณตีนเขามีบ่อน้ำพุร้อนหลายแห่งและพืชพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์จึงเป็นจุดที่ช่วยให้ผู้มาเยือนได้ผ่อนคลาย