น้ำตกทงหลิง (Tongling Waterfall) น้ำตกชั้นเดียวตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศพืชพันธุ์เขียวขจีในเขตอุทยานแกรนด์แคนยอนทงหลิง เมืองจิงซี มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน


น้ำตกทงหลิง (Tongling Waterfall)
ภาพ: Discover Guangxi China

ดินแดนแห่งนี้ถูกเรียกว่า "กุ้ยหลินน้อย" สายน้ำของน้ำตกทงหลิงไหลลงมาจากยอดหุบเขาที่มีความสูง 188 เมตร กว้าง 30 เมตร โดยนับเป็นน้ำตกชั้นเดียวที่มีความสูงที่สุดในทวีปเอเชีย