สวนสาธารณะต้ากวน (Daguan Park: 大观公园) สวนสาธารณะริมทะเลสาบทางตะวันออกเฉียงใต้ในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางเส้นทางเดินอันร่มรื่นไปด้วยแนวต้นหลิวและสระน้ำ ก่อตั้งเมื่อปี 1368 ครอบคลุมพื้นที่รวมกว่า 478,000 ตารางเมตร


สวนสาธารณะต้ากวน (Daguan Park: 大观公园)
ภาพ: Go Yunnan

สวนสาธารณะต้ากวนตั้งอยู่บนลำธารต้ากวนซึ่งจะไหลลงสู่ทะเลสาบเตียนฉือ ภายในสวนมีจุดสนใจหลักอยู่ที่ "ศาลาต้ากวน" (Daguan Pavilion) สถาปัตยกรรมโบราณสูงสามชั้น สร้างขึ้นเพื่อให้จักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิงได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพที่สวยงามของผืนน้ำและเนินเขา