ทะเลสาบต้าหมิง (Daming Lake: 大明湖) ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองจี่หนาน มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ครอบคลุมพื้นที่ 860,000 ตารางเมตร ได้ชื่อว่า "ไข่มุกทอแสงแห่งนครจี่หนาน" โดยเป็นหนึ่งในสามสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของจี่หนานร่วมกับบ่อน้ำพุเป้าทูและเขาพระพุทธรูปพันองค์


ทะเลสาบต้าหมิง (Daming Lake: 大明湖)
ภาพ: Jinan of China

ทะเลสาบต้าหมิงเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ระดับน้ำคงที่ตลอดทั้งปี ไม่เพิ่มขึ้นแม้จะอยู่ในฤดูฝนและไม่เคยลดลงแม้อยู่ในฤดูแล้ง ในทะเลสาบมีเกาะขนาดเล็กเก้าแห่ง ช่วงฤดูร้อนดอกบัวจะบานสะพรั่งไปทั่วผิวน้ำ รอบทะเลสาบล้อมด้วยสวนสาธารณะที่มีกลุ่มสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง