อุโมงค์กัวเหลียง (Guoliang Tunnel: 郭亮洞) อุโมงค์คนขุดตั้งอยู่ริมแนวผาบนเขาไท่หยวน มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน อุโมงค์กัวเหลียงมีความยาวประมาณ 1.2 กิโลเมตร ดึงดูดผู้มาเยือนกว่าปีละล้านคน บ้างยกให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ลำดับที่ 8 ของโลก


อุโมงค์กัวเหลียง (Guoliang Tunnel: 郭亮洞)
ภาพ: the Crag

อุโมงค์กัวเหลียงใช้เป็นเส้นทางสัญจรเข้าสู่หมู่บ้านกัวเหลียงที่ตั้งอยู่บนเขาไท่หยวน ในอดีตการเข้าถึงหมู่บ้านมีเพียงทางเดินแคบๆจนแทบจะเรียกได้ว่าตัดขาดจากโลกภายนอก ชาวหมู่บ้านกัวเหลียงจึงตัดสินใจสร้างอุโมงค์ด้วยการเจาะทะลุภูเขา

การขุดอุโมงค์เต็มไปด้วยอุปสรรคเนื่องจากชาวบ้านขาดความรู้ทางวิศวกรรมและเครื่องมือที่ใช้มีเพียงวัสดุก่อสร้างพื้นฐานที่หาได้ในหมู่บ้าน กระทั่งเวลาผ่านไปห้าปี ผลแห่งความพยายามและการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านจึงทำให้เกิดอุโมงค์กัวเหลียงแห่งนี้ขึ้นมา