แม่น้ำอวี้หลง (Yulong River: 遇龙河) แม่น้ำสาขาย่อยของแม่น้ำหลีในเมืองหยางซั่ว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน แม่น้ำอวี้หลงเปรียบเสมือน "อัญมณีแห่งหยางซั่ว" การที่ไม่มีเรือยนต์สัญจรผ่านน้ำในแม่น้ำจึงมีความใสสะอาดพร้อมด้วยอากาศปลอดโปร่งบริสุทธิ์


แม่น้ำอวี้หลง (Yulong River: 遇龙河)
ภาพ: Discover Guangxi

แม่น้ำอวี้หลงไหลเป็นเส้นทางคดเคี้ยวยาวกว่า 40 กิโลเมตร กว้างเฉลี่ย 25 เมตร ได้ชื่อว่า "แม่น้ำหลี่น้อย" บรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำเต็มไปด้วยนาข้าว ภูเขาหินปูน สะพานโบราณหลายร้อยปีและหมู่บ้านเล็กๆตามหุบเขาก่อเกิดเป็นภูมิทัศน์ที่งดงามเกินบรรยาย

ตำนานเล่าว่าในอดีตมีมังกรจากทะเลตะวันออกย้ายมาอาศัยอยู่ในแม่น้ำเนื่องจากมีทัศนียภาพที่สวยงาม ในตอนแรกมังกรจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเพื่อชมวิวตอนกลางคืนและเริ่มโผล่ขึ้นมากลางวันเป็นครั้งคราว ชาวบ้านที่เห็นจึงพากันเรียกแม่น้ำแห่งนี้ว่า "อวี้หลงเหอ" หมายถึง "แม่น้ำพบมังกร"