ทะเลสาบไป๋หยาง (Baiyang Lake: 白洋淀) ทะเลสาบน้ำจืดในเขตพื้นที่ใหม่ของเมืองเป่าติ้ง มณฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ทะเลสาบไป๋หยางเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A รอบทะเลสาบเต็มไปด้วยภูมิทัศน์ที่มีเอกลักษณ์ของสัตว์และพันธุ์พืชกว่า 50 สายพันธุ์


ทะเลสาบไป๋หยาง (Baiyang Lake: 白洋淀)
ภาพ: sina

ทะเลสาบไป๋หยางเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดทางภาคเหนือ มักถูกเรียกว่า "ไข่มุกของจีนตอนเหนือ" ขนาดครอบคลุมพื้นที่ 366 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยทะเลสาบย่อย 134 แห่ง มีเรือนำเที่ยวพาล่องไปตามหนองน้ำให้ได้สัมผัสผืนน้ำเงียบสงบและบึงบัวกว้างใหญ่

ทะเลสาบไป๋หยางเป็นส่วนสำคัญภายใต้โครงการก่อสร้างเขตพื้นที่ใหม่ทำให้ช่วยแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพและปริมาณน้ำในทะเลสาบได้ โดยทะเลสาบไป๋หยางยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทะเลสาบกลายเป็นไข่มุกของจีนตอนเหนือที่สามารถเจิดจรัสได้อย่างแท้จริง