ภูเขาฮัลลาซาน (Hallasan Mountain: 한라산) ภูเขาสูงใจกลางเกาะเชจู เขาฮัลลาซานเป็นภูเขาไฟรูปโล่ที่ดับสนิทลงแล้วโดยได้รับการเปรียบเปรยให้เป็นสัญลักษณ์ของเกาะเชจูและถูกกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี 2008 จากองค์การยูเนสโก


ภูเขาฮัลลาซาน (Hallasan Mountain: 한라산)
ภาพ: naver Post - 네이버

เขาฮัลลาซานเป็นหนึ่งในสามภูเขาแห่งจิตวิญญาณของเกาหลี ภูเขาตั้งอยู่ที่ความสูง 1.950 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สันนิษฐานว่าเกิดจากการปะทุเมื่อ 25,000 ปีก่อน บนยอดเขามักปกคลุมด้วยเมฆ รอบภูเขามีพืชพันธุ์ที่มีคุณค่าและแหล่งอาศัยของสัตว์หลายชนิด

เขาฮัลลาซานถูกกำหนดให้เป็นอนุสาวรีย์ทางธรรมชาติของเกาหลี บริเวณปากปล่องมีทะเลสาบที่เกิดจากการยุบตัวของยอดสันเขาโดยมีเส้นรอบวงประมาณสองกิโลเมตร ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงภูเขาจะเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้ ส่วนในฤดูหนาวบนยอดเขาจะปกคลุมไปด้วยสีขาวโพลนของหิมะ