ทะเลสาบต้าไฉตั้น (Dachaidan Lake: 大柴旦湖) ทะเลสาบเทียมขนาดใหญ่ในจังหวัดปกครองตนเองชนเผ่ามองโกลและชนเผ่าทิเบตไห่ซี มณฑลชิงไห่ สาธารณรัฐประชาชนจีน


ทะเลสาบต้าไฉตั้น (Dachaidan Lake: 大柴旦湖)
ภาพ: 携程旅行网官网

ทะเลสาบต้าไฉตั้นเป็นทะเลสาบเทียมขนาดใหญ่อันดับสามของไห่ซี ครอบคลุมพื้นที่ราว 36 ตารางกิโลเมตร น้ำในทะเลสาบมีสีเขียวเข้มและสีฟ้าล้อมด้วยสีขาว ชาวบ้านจึงเรียกว่า "ทะเลสาบมรกต"

ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเหมืองของโรงงานต้าไฉตั้น หลุมที่ถูกขุดขึ้นมาหลายจุดกลายเป็นทะเลสาบในปัจจุบัน

ช่วงฤดูใบไม้ร่วง ผิวน้ำสีเขียวอันราบเรียบของทะเลสาบจะสะท้อนภาพเงาบนท้องฟ้า ทิวทัศน์ริมทะเลสาบและยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะทำให้ได้สัมผัสบรรยากาศราวกับอยู่ในแดนสวรรค์