สะพานวอลยองกโย (Woryeonggyo Bridge: 월영교) สะพานไม้ทรงรองเท้าป่านทอดยาวเหนือแม่น้ำนักดงกังในเมืองอันดง จังหวัดคยองซังเหนือ สาธารณรัฐเกาหลี


สะพานวอลยองกโย (Woryeonggyo Bridge: 월영교)
ภาพ: 경북일보

สะพานวอลยองกโยเป็นสะพานไม้คนเดินขนาดยาวที่สุดในเกาหลี สะพานมีความยาว 387 เมตร กว้าง 3.6 เมตร ตั้งชื่อตามหอดูดาวที่จมอยู่ใต้น้ำ

สะพานวอลยองกโยมีทิวทัศน์ที่สวยงามทั้งกลางวันและกลางคืน โดยเฉพาะภาพของสะพานที่มีแสงสะท้อนของดวงจันทร์บนผิวน้ำยามค่ำคืน

ตำนานสมัยโชซอนเล่าว่า ภรรยารู้สึกโหยหาสามีผู้ล่วงลับจึงใช้เส้นผมทอเป็นรองเท้า สะพานจึงออกแบบให้มีรูปทรงรองเท้าป่านเพื่อรำลึกถึงความรักอันบริสุทธิ์ของนาง