สระกุงนัมจี (Gungnamji Pond: 궁남지) โบราณสถานหมายเลข 135 ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะซอดองบริเวณตอนใต้ของเมืองพูยอ จังหวัดชุงชองนัมโดกัน สาธารณรัฐเกาหลี


สระกุงนัมจี (Gungnamji Pond: 궁남지)
ภาพ: 국가문화유산포털

สันนิษฐานว่าสระกุงนัมจี (สระน้ำคุงนัมจี) สร้างในรัชศกที่ 35 ของพระเจ้ามู (กษัตริย์องค์ที่ 30 แห่งอาณาจักรแพกเจ) ด้วยการขุดสระบริเวณทิศใต้ของพระราชวังและสร้างทางเชื่อมไปยังแหล่งน้ำ

สระกุงนัมจีเป็นสระน้ำเทียมแห่งแรกของเกาหลี ชื่อสระตั้งขึ้นตามพงศาวดารสามก๊กของเกาหลี โดยมีความหมายว่า "สระน้ำทางใต้ของพระราชวัง"

สระกุงนัมจีในปัจจุบันได้รับการบูรณะในช่วงทศวรรษที่ 1960 ริมสระมีสะพานไม้เชื่อมไปยังศาลากลางน้ำ เคยใช้เป็นสถานที่ถายทำซีรีส์อิงประวัติศาสตร์เกาหลีหลายเรื่อง