ทะเลสาบว่านเฟิง (Wanfeng Lake: 万峰湖) ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองซิงอี้ เขตปกครองตนเองชนชาติม้งและปู้ยี เฉียนซีหนาน มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน


ทะเลสาบว่านเฟิง (Wanfeng Lake: 万峰湖)
ภาพ: long.explorer

ทะเลสาบว่านเฟิงเป็นแหล่งน้ำสำคัญของเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล ครอบคลุมพื้นที่ 816 ตารางกิโลเมตร ติดอยู่ในห้าอันดับทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของจีน สามารถกักเก็บน้ำได้ 10,800 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทะเลสาบเป็นส่วนหนึ่งของเขตอุทยานธรณีแห่งชาติซิงอี้ ได้รับการยกย่องว่า "ทิวทัศน์งดงามสามอันดับแรกในซิงอี้" ร่วมกับ "ป่าว่านเฟิง" และ "หุบเขาว่านเฟิงเหอ" รอบทะเลสาบเป็นถิ่นอาศัยของหลายกลุ่มชาติพันธุ์

ช่วงหนึ่งของทะเลสาบมีปราสาทสไตล์ยุโรปที่ดูงดงามอลังการตั้งอยู่บนเกาะโดยมีสะพานเชื่อมจากฝั่งไปยังปราสาท

น้ำในทะเลสาบมีปริมาณออกซิเจนอยู่สูงมากจึงเป็นสวรรค์ของนักตกปลา มีเรือหลายรูปแบบพร้อมให้บริการพานักท่องเที่ยวล่องชมบรรยากาศธรรมชาติและวิถีชีวิตผู้คนจากสองฟากฝั่งของทะเลสาบ