วัดรื่อทัว (Rituo Temple: 日托寺) วัดพุทธเงียบสงบตั้งอยู่บนเนินเล็กๆที่ทอดตัวเข้าไปยังทะเลสาบยัมดรกในเมืองซานหนาน เขตปกครองตนเองทิเบต


วัดรื่อทัว (Rituo Temple: 日托寺)
ภาพ: 中国西藏旅游网

วัดรื่อทัวสร้างเมื่อปลายศตวรรษที่ 14 ได้รับการขนานนามว่า "วัดที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลก" ชื่อวัดรื่อทัวมีความหมายในภาษาทิเบตว่า "หินบนภูเขา"

ภายในวัดมีภิกษุจำพรรษาอยู่เพียงรูปเดียว โดยท่านจะใช้เวลาส่วนใหญ่ตักน้ำในทะเลสาบไปเก็บไว้ในวัด สวดพระสูตรและนั่งสมาธิด้วยความศรัทธา

เมื่อภิกษุที่ดูแลวัดมรณะภาพลง จะมีภิกษุรูปใหม่มาทำหน้าที่ดูแลวัดแทน

วัดรื่อทัวเปรียบเสมือนอัญมณีที่ซ่อนอยู่ เนื่องจากวัดตั้งอยู่ในจุดที่ห่างไกล ในแต่ละปีจึงมีผู้มาเยือนเพียงไม่กี่คนที่เดินทางมาสัมผัสทิวทัศน์อันน่าอัศจรรย์แห่งนี้